by shigemk2

当面は技術的なことしか書かない

docker-ce 2021-09-09

  • [2021-09-09 17:13:09 +0900]: static: windows: fix "docker-proxy.exe" being copied as "dockerd.exe"